Gửi tin nhắn
các sản phẩm

Câu hỏi thường gặp

Nhà >

Shenzhen LuoX Electric Co., Ltd. câu hỏi thường gặp của công ty

Câu hỏi thường gặp
q Tại sao người châu Âu thích giữ ấm hơn là cài đặt máy điều hòa không khí?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Xiaohongshu kiếm được 30 hay 50 nghìn đồng mỗi tháng, có thật sự có lợi thế không?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Những cái meme cũ của Tencent chỉ biết gì?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Những cái meme cũ của Tencent chỉ biết gì? ...

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Tại sao người châu Âu thích giữ ấm hơn là cài đặt máy điều hòa không khí?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Lei Jun, là nhà vô địch của kỳ thi đại học, tại sao anh ta lại đến Đại học Vũ Hán?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

q Sun Wukong rất nổi tiếng, tại sao các đệ tử của ông ta lại không nổi tiếng?

Thật là một tin vui mừng! Nhà máy của chúng tôi đã đưa ra các máy tự động mới, do đó, những người trên dây chuyền sản xuất không còn bận rộn nữa, và hiệu quả công việc được cải thiện nhanh chóng.Đi bộ vào nhà máy mới cùng nhau., cảm nhận được sự thông minh và tiện lợi của máy móc!

 

Trong cảnh bận rộn này, chúng tôi luôn duy trì tình yêu và theo đuổi công nghệ, với công nghệ hạng nhất và thái độ nghiêm ngặt,để tạo ra các sản phẩm thỏa mãn cho bạn.

Liên hệ với chúng tôi
Bạn có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào!